logo

Winterreise en Romantiek, een inkijk


Winterreise boekrug titel

Joep à Campo
Erotiek, religie, esthetiek.  De Winterreise in het strijklicht van de Romantiek.    
Met 28 foto's en 12 historische afbeeldingen. Register. 300 pag.
Formaat A4 (20X30 cm staand). Gebonden (hardcover).
ArtScape | ArteVista  Rotterdam 2021.  ISBN    978-90-77232-200

VERKRIJGBAAR: zie onder.


De schrijver was verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Historische, Kunst- en Cultuurwetenschappen. Thans is hij programma-samensteller bij de Concertzender.

Het boek bevat de tekst, vertaling en uitgebreide toelichting van elk afzonderlijk lied. Daarbij worden met name de aspecten van erotiek, religie en esthetiek belicht.

Na een overzicht van vroegere invalshoeken, wordt een nieuwe interpretatie geboden. Deze is gebaseerd op het levensverhaal van de tekstdichter Wilhelm Müller en de belangrijkste culturele ontwikkelingen tijdens de Romantiek op de gebieden van religie, literatuur en kunst(beschouwing). Uiteraard wordt besproken hoe de muzikale ontwikkeling van Franz Schubert is uitgekomen bij de Winterreise. Het centrale motief van de Winterreise is niet een persoonlijke drama of een kritische politieke allegorie, maar de radicale afwijzing van bijbelse heilsverwachtingen en van alle (vroeg)romantische illusies over natuur, liefde, dood, droom, kunst en muziek.

Het betoog is cultuurhistorisch stevig onderbouwd, maar toegankelijk geschreven voor ieder, die belangstelling heeft voor de Romantiek en de muziek van Schubert.

U kunt een nadere indruk krijgen aan de hand van omslag, inhoudsopgave en register. Deze kunt u inzien via onderstaande links.

 

Boekomslag

Titelblad

Inhoud

Lijst van de 24  liederen


Voorbeeld eerste gedicht "Gute Nacht" - "Goedenacht"

Register

Colofon

VERKRIJGBAAR:

Boekhandels kunnen inkopen bij Uitgeverij ArtScape|ArteVista via email: artscape.artevista@gmail.com; inkoopprijs € 32,00
(inbegrepen Pak&Post, btw). Winkelprijs € 59.00.
Per 5 ex. €  8,00 korting.

PARTICULIEREN: Online verkrijgbaar tegen Winkelprijs € 59.00.:
    Antiqbook.nl
    BOL.com
    Boekwinkeltjes.nl 
PARTICULIEREN: Vrienden van Schubert: Direct bij Uitgeverij ArtScape via email: artscape.artevista@gmail.com
met overmaking van  € 32,00 (inbegrepen btw en verzending)

op NL66INGB0001496318  BIC:INGBNL2A

tnv J. aCampo Rotterdam. ovv Winterreise  + uw postadres


RECENSIES in onder meer: (klik aan)

KLASSIEK-CENTRAAL.BE  :

            Recensent:  Roger Creyf    2022 januari         https://klassiek-centraal.be/recencies/boeken/schuberts-winterreis-in-meervoud-ontleed/

OPUS-KLASSIEK.NL :  

           Recensent: Aart van de Wal,  2021 maart  

https://www.opusklassiek.nl/boeken/campo_winterreise.htm

 NBDBIBLION  Recensent: Wim Fievez


Dit boek over de overweldigende 'Winterreise' van Franz Schubert sluit qua opzet goed aan bij deze gedachte. Het eerste deel bestaat namelijk helemaal uit een nauwgezette vertaling van Wilhelm Müllers analoge liedteksten, jaren later door Schubert op muziek gezet, aangevuld met een uitgebreide toelichting. Het tweede deel, om een onbevangen lezing te garanderen opzettelijk in die volgorde aangeboden, bespreekt de culturele, religieuze, politieke en filosofische context van de late Romantiek, de tijd waarin het muziekstuk tot stand is gekomen. Het boek sluit af met een hoofdstuk over Schubert en ideeën over muziek. Het streven is om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 'Winterreise' te blijven .

Indrukwekkend boek, groot formaat, mooi geïllustreerd, boordevol informatie, goed geschreven en zeker niet bedoeld voor alleen de specialist. Dit boek verdient een zo groot mogelijk lezerspubliek.